[:ua]

Ціна від 150 грн/га

Діюча речовина: 745 г/л олії (ріпаковий метиловий ефір жирної кислоти) +   103 г/л поліефірний модифікований трісілоксан

Значно зменшує прояви фітотоксичності на культурі та підвищує якість контролювання бур’янів.

Велосіті Макс® покращує якість фунгіцидної обробки та посилює біологічну ефективність фунгіцидів системної дії завдяки:

кращому змочуванню листової поверхні

більш глибокому проникненню препарату у рослину

більш рівномірному розповсюдженню робочого розчину по поверхні, що обробляється

зволожуючий дії

завантажити .pdf файл

завантажити .pdf файл

Велосіті Макс® – це інноваційний ад’ювант, що посилює еффективність системних фунгіцидних обробок.

Цінність та переваги використання Велосіті Макс® в бакових сумішах підтверджуються документальними результатами досліджень, проведених в багатьох господарствах Європи, в тому числі і в господарствах в Україні.

[ult_hotspot main_img=”id^5997|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/Velocity-leaf-image.jpg|caption^null|alt^null|title^Transcend image|description^null”][ult_hotspot_items icon=”Defaults-tint” icon_size=”30″ icon_color=”#003bd1″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#ebab00″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ tooltip_custom_color=”#003bd1″ tooltip_custom_bg_color=”#ffffff” tooltip_width=”200″ tooltip_animation=”glow” tooltip_continuous_animation=”glow” glow_color=”#ebab00″ hotspot_position=”30.165820219078842,56.09443478467988″ tooltip_custom_border_size=”border-style:solid;|border-width:3px;border-radius:3px;|border-color:#399d13;” tooltip_padding=”padding-top:5%;padding-right:5%;padding-bottom:5%;padding-left:5%;”]Фунгіцид+Велосіті Макс®[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-tint” icon_size=”20″ icon_color=”#003bd1″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#ebab00″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”300″ icon_border_spacing=”30″ tooltip_custom_color=”#003bd1″ tooltip_custom_bg_color=”#ffffff” tooltip_width=”100″ tooltip_animation=”glow” hotspot_position=”24.23469387755102,29.63766416510319″ tooltip_custom_border_size=”border-style:solid;|border-width:3px;border-radius:3px;|border-color:#399d13;” tooltip_padding=”padding-top:1%;padding-right:1%;padding-bottom:1%;padding-left:1%;”]

Фунгіцид

[/ult_hotspot_items][/ult_hotspot]

Переваги Велосіті Макс®

Краще поглинання діючої речовини тканинами рослини

Зниження обсягу води в робочому розчині без жодного ризику (100 л/га) та більш ефективне обприсування посівів зернових (га/год)

Позитивний вплив на майбутній урожай (т/га)

Більш ефективний контроль хвороб

Кращий контроль фузаріоза (Fusarium spp.) колосу озимої пшениці та зниження рівня мікотоксину ДОН в зерні

Покращена ефективність застосування фунгіцидів-морфорегуляторів класу триазолів (наприклад, тебуконазолу, метконазолу) для регулювання росту ріпаку.

Рекомендації до застосування
Основні культури Діюча речовина партнера в баковій суміші
Зернові, ріпак, соняшник, цукровий буряк, соя, виноград тебуконазол, пропіконазол, ципроконазол, епоксиконазол, суміші препарату триазолу з, наприклад стробілурінами, інгібіторами сукцінатдегідрогенази (SDHI), прохлоразом, карбендазимом, іншими триазолами і т.д., а також бакові суміші
Важливо: Велосіті Макс® завжди додається в суміш ОСТАННІМ! Завжди читайте та додержуйтесь інструкцій на етикетках продуктів!
Норма внесення

Купити Велосіті Макс®

Будь ласка, відправте замовлення імпортеру та дистриб’ютору ТОВ “Агрінова Солюшнз”. З Вами зв’яжуться наші співробітники або бізнес-партнери.

[:ru]

Цена от 150 грн/га

Действующее вещество: 745 г/л масла (рапсовый метиловый эфир жирной кислоты) +   103 г/л полиэфирный модифицированный трисилоксан

Услиливает результат обработки системными фунгицидами.

Велосити Макс® улучшает качество фунгицидной обработки и усиливает биологическую эффективность фунгицидов системного действия благодаря:

лучшему смачиванию поверхности листа

более глубокому проникновению препарата в растение

более однородному распределению рабочего раствора по опрыскиваемой поверхности

увлажняющему действию

загрузить .pdf файл

Велосити Макс® – это инновационный адъювант, специально разработанный для усиления эффективности системных фунгицидных обработок.

Ценность и преимущества использования Велосити Макс® в баковых смесях подтверждаются документальными результатами исследований, проведенных в широкой географии хозяйств Европы, в том числе и в хозяйствах в Украине.

[ult_hotspot main_img=”id^5997|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/Velocity-leaf-image.jpg|caption^null|alt^null|title^Transcend image|description^null”][ult_hotspot_items icon=”Defaults-tint” icon_size=”30″ icon_color=”#003bd1″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#ebab00″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ tooltip_custom_color=”#003bd1″ tooltip_custom_bg_color=”#ffffff” tooltip_width=”200″ tooltip_animation=”glow” tooltip_continuous_animation=”glow” glow_color=”#ebab00″ hotspot_position=”29.655616137446188,54.40587943758794″ tooltip_custom_border_size=”border-style:solid;|border-width:3px;border-radius:3px;|border-color:#399d13;” tooltip_padding=”padding-top:2%;padding-right:2%;padding-bottom:2%;padding-left:2%;”]Фунгицид+Велосити Макс®[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-tint” icon_size=”20″ icon_color=”#003bd1″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#ebab00″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”300″ icon_border_spacing=”30″ tooltip_custom_color=”#003bd1″ tooltip_custom_bg_color=”#ffffff” tooltip_width=”100″ tooltip_animation=”glow” hotspot_position=”23.899872448979593,29.63766416510319″ tooltip_custom_border_size=”border-style:solid;|border-width:3px;border-radius:3px;|border-color:#399d13;” tooltip_padding=”padding-top:1%;padding-right:1%;padding-bottom:1%;padding-left:1%;”]

Фунгицид

[/ult_hotspot_items][/ult_hotspot]

Преимущества Велосити Макс®

Лучшее впитывание действующего вещества тканями растения

Снижение объема воды в рабочем растворе без рисков (100 л/га) и более эффективное опрыскивание посевов зерновых (га/час)

Положительное влияние на будущий урожай (т/га)

Более эффективный контроль болезней

Лучший контроль фузариоза (Fusarium spp.) колоса озимой пшеницы и снижение уровня микотоксина ДОН в зерне

Более высокая эффективность применения фунгицидов-морфорегуляторов класса триазолов (например, тебуконазола, метконазола) для регуляции роста рапса.

Рекомендации по применению
Основные культуры Действующее вещество партнера в баковой смеси
Зерновые, рапс, подсолнечник, сахарная свекла, соя, виноград тебуконазол, пропиконазол, ципроконазол, эпоксиконазол, смесь препарата триазола с, например, стробилурином, ингибиторами сукцинатдегидрогеназы (SDHI), прохлоразом, карбендазимом, другими триазолами и т.д., а также баковые смеси
Важно: Велосити Макс® всегда добавляется в смесь ПОСЛЕДНИМ! Всегда читайте и соблюдайте инструкции на этикетках продуктов!
Норма внесения
0,25-0,3 л/га

Купить Велосити Макс®

Пожалуйста, отправьте заказ импортеру и дистрибьютору ООО “Агринова Солюшнз”. С Вами свяжутся наши сотрудники или бизнес-партнеры.

[:en]

Price from 150 uah/ha

Product composition: 745 g/l oil (Rapeseed fatty acide methyl ester) +   103 g/l polyether modified trisiloxane

Accelerator of systemic fungicides treatments.

Velocity Maxx® improves the properties of the spray solution, accelerates penetration into plants and increases the biological efficacy of fungicides with systemic effect via:

wetting

penetration

spreading

humectant functionalities

download .pdf file

Velocity Maxx® is an innovative adjuvant especially designed to accelerate efficiency of systemic fungicides treatment.

Velocity Maxx® value in use benefits are documented scientific trials and supported by wide application at European farms including Ukraine.

[ult_hotspot main_img=”id^5997|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/Velocity-leaf-image.jpg|caption^null|alt^null|title^Transcend image|description^null”][ult_hotspot_items icon=”Defaults-tint” icon_size=”30″ icon_color=”#003bd1″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#ebab00″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ tooltip_custom_color=”#003bd1″ tooltip_custom_bg_color=”#ffffff” tooltip_width=”200″ tooltip_animation=”glow” tooltip_continuous_animation=”glow” glow_color=”#ebab00″ hotspot_position=”31.441330423160473,54.03064491601196″ tooltip_custom_border_size=”border-style:solid;|border-width:3px;border-radius:3px;|border-color:#399d13;” tooltip_padding=”padding-top:5%;padding-right:5%;padding-bottom:5%;padding-left:5%;”]Fungicide+Velocity Maxx®[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-tint” icon_size=”20″ icon_color=”#003bd1″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#ebab00″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”300″ icon_border_spacing=”30″ tooltip_custom_color=”#003bd1″ tooltip_custom_bg_color=”#ffffff” tooltip_width=”100″ tooltip_animation=”glow” hotspot_position=”23.48533163265306,29.82528142589118″ tooltip_custom_border_size=”border-style:solid;|border-width:3px;border-radius:3px;|border-color:#399d13;” tooltip_padding=”padding-top:1%;padding-right:1%;padding-bottom:1%;padding-left:1%;”]

Fungicide

[/ult_hotspot_items][/ult_hotspot]

Velocity Maxx® Benefits

Better uptake of a.i. in plants tissue

Safer spray water volume reduction (100 l/ha) and higher spray efficiency in cereals (h/ha)

Positive yield response (t/ha)

Better efficacy of diseases control

Better Fusarium spp. control on winter wheat heads and DON contains reduction

Improves morphoregulation regulatory effect of triazoles (e.g. tebuconazole, metconazole) in oilseed rape

Recommendation for use
Main crops Common Tank-Mix partners by active ingredients
Cereals, oilseed rape, sunflower, sugar beet, soya, grapes tebuconazole, propiconazole, cyproconazole, epoxyconazole, triazole formulation mixtures with e.g. strobilurines, SDHI, prochloraz, carbendazim, other triazoles, etc. and tank-mix blends
Note: Velocity Maxx® is always added to a sprayer tank as the LAST one! Always read and follow products labels!
Application rate

Buy Velocity Maxx®

Send the order directly to importer and distributor Agrinova Solutions, LLC. You will be contacted shortly by our personnel or business partners.

Дія на воду, на ґрунт, на лист

Суттєве збільшення ефективності внесення пестицидів

Зниженя ризиків небажаних наслідків під час обприскування

Збільшення врожаю культур та прибутку