Що таке ад’юванты та як вони функціонують?

Ад’ювантом називається субстанція, яка не є водою, і сама по собі не є пестицидом, що підсилює, або змінює дію пестициду, з яким застосовується.

Посібник з безпечного використання пестицидів Великобританії

Ад’ювант – це сполука або комплекс речовин, яка, при додаванні в робочий розчин, посилює ефективність діючої речовини пестициду.

Міжнародний союз теоретичної та прикладної хімії, МСТПХ (ІЮПАК)

Основні групи ад’ювантів

Коротколанцюгові жирні кислоти C10, жирні кислоти з довгим ланцюгом C50, метиловані рослинні масла, рослинні олії, тригліцериди

Застосування ад’ювантів

Сільськогосподарські ад’юванти набувають популярності завдяки зростаючій потребі в агрохімікатах та впровадженню практик точного землеробства, спрямованих на оптимізацію сільськогосподарського виробництва. Подальший розвиток точного землеробства і підвищення його загальної культури передбачає розважливе використання засобів захисту рослин. Збільшення площ, де господарювання вестиметься за принципами точного землеробства, стимулюватиме рост використання ад’ювантов, в тому числі і в Україні.

ТОВ «Агрінова Солюшнз» є офіційним імпортером та дистриб’ютором ад’ювантів Інтракроп в Україні.