[:ua]

Досходове внесення гербіцидів у посівах сої

При будь-якому досходовому внесенні гербіцидів, збільшуються ризики значних втрат ЗЗР від знесення і випаровування при обприскуванні майже голої поверхні, є нагальна потреба забезпечити якісне рівномірне і щільне ґрунтове покриття робочим розчином та забезпечити фіксацію у верхньому шарі діючих речовин, щоб захистити від промивання гербіцидів до насіння культури. Найбільш поширеними діючими речовинами досходових гербіцидів є: ацетохлор, флуфенацет + метрібузін, пропізохлор + кломазон, діметенамід, метрібузін, тощо.

РЕМІКС® міцний зв’язок з поверхнею ґрунту … РЕМІКС® – це інноваційний ад’ювант для забезпечення попадання і утримання максимальної кількості робочого розчину на цільову поверхню та щільне рівномірне її покриття, підвищення адсорбції/зв’язування з грунтовими колоїдами діючих речовин і через це – значного збільшення захищеності сходів культури від фітотоксичності, що підвищує контролювання бур’янів та збільшує врожай.

c.Бохоники, Вінниця. Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, 2016 р.

с.Самчики, Хмельницька обл. Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, 2016 р.

ГАРАНТОВАНИЙ ДОХІД ВІД КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ 6:1

Середня відповідь урожаю на досходове внесення гербіцидів з РЕМІКС® становила близько 0,150 т/га і проведені дослідження довели високу рентабельність РЕМІКС® як при стандартному, так і при пізньому досходовому внесені гербіцидів у посівах сої. Дослідження довели рентабельність РЕМІКСУ® у посівах сої з чистим прибутком, що перевищує 6:1.

Вартість РЕМІКС® (рекомендована ціна) при нормі внесення 0,3 л/га становить 7,2 USD з ПДВ, що дає можливість сільськогосподарським підприємствам збільшити дохід від капіталовкладень.

Для отримання додаткової інформації про РЕМІКС® та рекомендацій щодо використання інших ад’ювантів торгової марки Діскавері, зв’яжіться з нами.

[:ru]

Досходове внесення гербіцидів у посівах сої

При будь-якому досходовому внесенні гербіцидів, збільшуються ризики значних втрат ЗЗР від знесення і випаровування при обприскуванні майже голої поверхні, є нагальна потреба забезпечити якісне рівномірне і щільне ґрунтове покриття робочим розчином та забезпечити фіксацію у верхньому шарі діючих речовин, щоб захистити від промивання гербіцидів до насіння культури. Найбільш поширеними діючими речовинами досходових гербіцидів є: ацетохлор, флуфенацет + метрібузін, пропізохлор + кломазон, діметенамід, метрібузін, тощо.

РЕМІКС® міцний зв’язок з поверхнею ґрунту … РЕМІКС® – це інноваційний ад’ювант для забезпечення попадання і утримання максимальної кількості робочого розчину на цільову поверхню та щільне рівномірне її покриття, підвищення адсорбції/зв’язування з грунтовими колоїдами діючих речовин і через це – значного збільшення захищеності сходів культури від фітотоксичності, що підвищує контролювання бур’янів та збільшує врожай.

c.Бохоники, Вінниця. Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, 2016 р.

с.Самчики, Хмельницька обл. Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, 2016 р.

ГАРАНТОВАНИЙ ДОХІД ВІД КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ 6:1

Середня відповідь урожаю на досходове внесення гербіцидів з РЕМІКС® становила близько 0,150 т/га і проведені дослідження довели високу рентабельність РЕМІКС® як при стандартному, так і при пізньому досходовому внесені гербіцидів у посівах сої. Дослідження довели рентабельність РЕМІКСУ® у посівах сої з чистим прибутком, що перевищує 6:1.

Вартість РЕМІКС® (рекомендована ціна) при нормі внесення 0,3 л/га становить 7,2 USD з ПДВ, що дає можливість сільськогосподарським підприємствам збільшити дохід від капіталовкладень.

Для отримання додаткової інформації про РЕМІКС® та рекомендацій щодо використання інших ад’ювантів торгової марки Діскавері, зв’яжіться з нами.

 [:en]

HIGH EFFICIENCY AND YIELD RESPONSE TO DISCOVERY® ADJUVANTS IN UKRAINE

In 2016, the first year breakthrough performance DISCOVERY® adjuvants sales in Ukraine, Agrinova Solutions, LLC as an importer and distributor has arranged a range of field trials as per EPPO standards.

The well documented DISCOVERY® adjuvants performance differenciates these innovative products from other market offerings also in Ukraine. DISCOVERY® adjuvants reduce crop protection products application risks via improvement of spray water itself and wide range functionality activities on plants and soil surfaces.

ATTRACTIVE YIELD RESPONSE IN SOYA (T/HA)

Pre-em herbicides application in soya

Any pre-em herbicides application is connected with risks of significant drift losses, good soil surface coverage and active ingredient binding in the active herbicides zone above the crop seed. The most commonly used active ingredients in pre-em herbicides are acetochlor, flufenacet + metribuzine, propisochlor + clomazone, dimethenamid, metribuzine.

REMIX® a strong bond to soil surface… REMIX® is an innovative adjuvant for better and more reliable soil residual herbicide application and improving weed control, crop safety and yield by by application reducing spray drift reduction, uniform coverage of soil surface and increased adsorption of the active ingredients by soil particles.

PROVEN RETURN OF INVESTMENT „6:1“

The average yield reponxse to pre-em herbicides applications with REMIX® was about 0,150 t/ha and the trials proved REMIX® high profitablity in use with both standard and latest arrivals of pre-em herbicide range in soya. The trials proved REMIX® profitablity in use in with the net return (RoI) higher than 6:1.

REMIX® cost (recommended price) at 0,3 l/ ha is about 5,4 USD incl. VAT is a high return investment opportunity for any profit improvements looking farm enterprise.

For more information about REMIX® and other DISCOVERY® adjuvant recommendation and use contact us.

[:]