[:ua]

КРАЩЕ КОНТРОЛЮВАННЯ БУР’ЯНІВ І ВАГОМЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЮ СОНЯШНИКА

Досходове внесення гербіцидів у посівах соняшника

Обробка гербіцидами до сходів завжди пов’язана зі значними ризиками знесення, недостатньою якістю покриття та утримання діючих речовин у верхньому шарі ґрунту над семенами культури.

Найбільш поширені діючі речовини ґрунтових гербіцидів є ацетохлор, ацетохлор+тербутилазин, металахлор+тербутилазин, пропізохлор, тощо.

РЕМІКС® міцний зв’язок з поверхнею ґрунту … РЕМІКС® – це спеціальний ад’ювант для забезпечення попадання і утримання максимальної кількості робочого розчину на поверхню ґрунту та щільного рівномірного його покриття, підвищення адсорбції/зв’язування діючих речовин гербіцидів з колоїдами ґрунту. Це забезпечує збільшення захищеності сходів культури від фітотоксичності, що в свою чергу, підвищує якість контролювання бур’янів та збільшує врожай.

На ділянках для дослідження в основному були присутні такі бур’яни: лобода біла (Chenopodium album L.), плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli L.) та мишій сизий (Setaria glauca L.).

Додавання ад’юванту РЕМІКС® показало значне зменшення вологої маси бур’янів.

ВИСОКИЙ ВІДКЛИК ВРОЖАЮ СОНЯШНИКУ

Грунти на дослідницьких ділянках Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України, де проходили випробування в 2016 році – вміст органічної речовини 2,2%, 15% піску, 50% мулу і 25% глини.

РОЗРАХУНОК ВІДДАЧІ ІНВЕСТИЦІЙ „15:1“

В результаті внесення досходових гербіцидів з адювантом РЕМІКС®, середня врожайність соняшника коливалась в діапазоні від 8,5 ц до 16 ц на га. Проведені дослідження довели рентабельність РЕМІКС® як при стандартному, так і при пізньому досходовому внесенні гербіцидів в посівах соняшника.

Вартість РЕМІКС® (прайсова ціна) при дозуванні 0,3 л/га становить 5,04 USD з ПДВ. При приблизній ціні соняшника 900 USD за тону, чистий прибуток сільськогосподарського підприємства становитиме від 15:1, що доводить вигідність інвестицій в інноваційні підходи захисту рослин.

Для отримання додаткової інформації про РЕМІКС® та рекомендацій щодо використання інших ад’ювантів торгової марки Діскавері, зв’яжіться з нами.

[:ru]

КРАЩЕ КОНТРОЛЮВАННЯ БУР’ЯНІВ І ВАГОМЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЮ СОНЯШНИКА

Досходове внесення гербіцидів у посівах соняшника

Обробка гербіцидами до сходів завжди пов’язана зі значними ризиками знесення, недостатньою якістю покриття та утримання діючих речовин у верхньому шарі ґрунту над семенами культури.

Найбільш поширені діючі речовини ґрунтових гербіцидів є ацетохлор, ацетохлор+тербутилазин, металахлор+тербутилазин, пропізохлор, тощо.

РЕМІКС® міцний зв’язок з поверхнею ґрунту … РЕМІКС® – це спеціальний ад’ювант для забезпечення попадання і утримання максимальної кількості робочого розчину на поверхню ґрунту та щільного рівномірного його покриття, підвищення адсорбції/зв’язування діючих речовин гербіцидів з колоїдами ґрунту. Це забезпечує збільшення захищеності сходів культури від фітотоксичності, що в свою чергу, підвищує якість контролювання бур’янів та збільшує врожай.

На ділянках для дослідження в основному були присутні такі бур’яни: лобода біла (Chenopodium album L.), плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli L.) та мишій сизий (Setaria glauca L.).

Додавання ад’юванту РЕМІКС® показало значне зменшення вологої маси бур’янів.

ВИСОКИЙ ВІДКЛИК ВРОЖАЮ СОНЯШНИКУ

Грунти на дослідницьких ділянках Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України, де проходили випробування в 2016 році – вміст органічної речовини 2,2%, 15% піску, 50% мулу і 25% глини.

РОЗРАХУНОК ВІДДАЧІ ІНВЕСТИЦІЙ „15:1“

В результаті внесення досходових гербіцидів з адювантом РЕМІКС®, середня врожайність соняшника коливалась в діапазоні від 8,5 ц до 16 ц на га. Проведені дослідження довели рентабельність РЕМІКС® як при стандартному, так і при пізньому досходовому внесенні гербіцидів в посівах соняшника.

Вартість РЕМІКС® (прайсова ціна) при дозуванні 0,3 л/га становить 5,04 USD з ПДВ. При приблизній ціні соняшника 900 USD за тону, чистий прибуток сільськогосподарського підприємства становитиме від 15:1, що доводить вигідність інвестицій в інноваційні підходи захисту рослин.

Для отримання додаткової інформації про РЕМІКС® та рекомендацій щодо використання інших ад’ювантів торгової марки Діскавері, зв’яжіться з нами.

[:en]

HIGH EFFICIENCY AND YIELD RESPONSE TO DISCOVERY® ADJUVANTS IN UKRAINE
In 2016, the first year breakthrough performance DISCOVERY® adjuvants sales in Ukraine, Agrinova Solutions, LLC as an importer and distributor has arranged a range of field trials as per EPPO standards.
The well documented DISCOVERY® adjuvants performance differenciates these innovative products from other market offerings also in Ukraine. DISCOVERY® adjuvants reduce crop protection products application risks via improvement of spray water itself and wide range functionality activities on plants and soil surfaces.

BETTER WEEDS CONTROL IN SUNFLOWER  
Pre-em herbicides application in sunflower
Any pre-em herbicides application is connected with risks of significant drift losses, good soil surface coverage and active ingredient binding in the active herbicides zone above the crop seed.  The most commonly used active ingredients in pre-em herbicides are acetochlor, acetochlor + terbuthylazine, metachlor + terbuthylazine, propisochlor, etc.
REMIX® a strong bond to soil surface… REMIX® is an innovative adjuvant for better and more reliable soil residual herbicide application and improving weed control, crop safety and yield by application reducing spray drift reduction, uniform coverage of soil surface and increased adsorption of the active ingredients by soil particles.
The trials plots were infested mainly Setaria glauca L., Echinochloa crus-galli and Chenopodium аlbum L.. and REMIX® incorporation into spray solution reduced fresh weight of weeds. Soil texture on the trials plots reflects organic matter content of 2,2 %, 15 % of sand, 50 % of silt and 25 % of clay.

SUNFLOWER YIELD BOOSTED PROFIT/HA
The yield response to pre-em herbicides applications with REMIX® has we documented the product functionalities in field conditions and their direct correlation with yield impact.

PROVEN RETURN OF INVESTMENT „20:1“  
The yield reponse to pre-em herbicides applications with REMIX® was from 0,085 to 0,160 t/ha and the trials proved REMIX® high profitablity in use with both standard and latest arrivals of pre-em herbicide range in sunflower.  The trials proved REMIX® profitablity in use in with the net return (RoI) could be even 20:1.
REMIX® cost (recommended price) at 0,3 l/ ha is about 5,04 USD incl. VAT is a high return investment opportunity for any profit improvements looking farm enterprise.

For more information about REMIX® and other DISCOVERY® adjuvant recommendation and use contact us.

[:]