Краще контролювання бур’янів і вагоме збільшення врожаю соняшника. Досходове внесення гербіцидів у посівах соняшника.

КРАЩЕ КОНТРОЛЮВАННЯ БУР’ЯНІВ І ВАГОМЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЮ СОНЯШНИКА

Досходове внесення гербіцидів у посівах соняшника

Обробка гербіцидами до сходів завжди пов’язана зі значними ризиками знесення, недостатньою якістю покриття та утримання діючих речовин у верхньому шарі ґрунту над семенами культури.

Найбільш поширені діючі речовини ґрунтових гербіцидів є ацетохлор, ацетохлор+тербутилазин, металахлор+тербутилазин, пропізохлор, тощо.

РЕМІКС® міцний зв’язок з поверхнею ґрунту … РЕМІКС® – це спеціальний ад’ювант для забезпечення попадання і утримання максимальної кількості робочого розчину на поверхню ґрунту та щільного рівномірного його покриття, підвищення адсорбції/зв’язування діючих речовин гербіцидів з колоїдами ґрунту. Це забезпечує збільшення захищеності сходів культури від фітотоксичності, що в свою чергу, підвищує якість контролювання бур’янів та збільшує врожай.

На ділянках для дослідження в основному були присутні такі бур’яни: лобода біла (Chenopodium album L.), плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli L.) та мишій сизий (Setaria glauca L.).

Додавання ад’юванту РЕМІКС® показало значне зменшення вологої маси бур’янів.

ВИСОКИЙ ВІДКЛИК ВРОЖАЮ СОНЯШНИКУ

Грунти на дослідницьких ділянках Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України, де проходили випробування в 2016 році – вміст органічної речовини 2,2%, 15% піску, 50% мулу і 25% глини.

РОЗРАХУНОК ВІДДАЧІ ІНВЕСТИЦІЙ „15:1“

В результаті внесення досходових гербіцидів з адювантом РЕМІКС®, середня врожайність соняшника коливалась в діапазоні від 8,5 ц до 16 ц на га. Проведені дослідження довели рентабельність РЕМІКС® як при стандартному, так і при пізньому досходовому внесенні гербіцидів в посівах соняшника.

Вартість РЕМІКС® (прайсова ціна) при дозуванні 0,3 л/га становить 5,04 USD з ПДВ. При приблизній ціні соняшника 900 USD за тону, чистий прибуток сільськогосподарського підприємства становитиме від 15:1, що доводить вигідність інвестицій в інноваційні підходи захисту рослин.

Для отримання додаткової інформації про РЕМІКС® та рекомендацій щодо використання інших ад’ювантів торгової марки Діскавері, зв’яжіться з нами.

Menu