Внесення ад’ювантів. Інноваційні функціональні можливості ад’ювантів Discovery®.

Сільськогосподарські ад’юванти набувають популярності завдяки зростаючій потребі в агрохімікатах та впровадження практик точного землеробства, спрямованих на оптимізацію сільськогосподарського виробництва. Подальший розвиток точного землеробства і підвищення його загальної культури передбачає розважливе використання засобів захисту рослин. Збільшення площ, де господарювання провадиться за принципами точного землеробства, стимулюватиме зростаюче використання ад’ютантів, в тому числі і в Україні. Ад’юванти і засоби захисту рослин, добрива, поживні мікроелементи і регулятори росту рослин доповнюють один одного і застосовуються разом з гербіцидами, фунгіцидами для підвищення ефективності їх дії. Технології…

Інновації забезпечують кращі результати. Контолювання широколистних бур’ янів. Післясходове внесення гербіцидів на посівах сої

ІННОВАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ. КОНТРОЛЮВАННЯ ШИРОКОЛИСТНИХ БУР’ЯНІВ.  Післясходове внесення гербіцидів на посівах сої ЕЛЕКТРОН® … боротьба навіть зі складними бур’янами та шкідниками стає легкою… ЕЛЕКТРОН® це новітній ад’ювант для більш ефективної боротьби з широколистими бур’янами з гербіцидами на основі сульфанілмочевини, бентазону, МСРА, 2,4Д гербіцидів. А також контролювання злакових бур’янів грамініцидами та інсектицидами , що чутливі до високого pH води. ЕЛЕКТРОН® досліджувався у бакових сумішах з бентазон + тифенсульфурон у порівнянні зі стандартними та широко поширеними неіонними ад’ювантами, що використовуються в Україні.…
Menu