[:ua]

ІННОВАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ. КОНТРОЛЮВАННЯ ШИРОКОЛИСТНИХ БУР’ЯНІВ. 

Післясходове внесення гербіцидів на посівах сої

ЕЛЕКТРОН® … боротьба навіть зі складними бур’янами та шкідниками стає легкою…

ЕЛЕКТРОН® це новітній ад’ювант для більш ефективної боротьби з широколистими бур’янами з гербіцидами на основі сульфанілмочевини, бентазону, МСРА, 2,4Д гербіцидів. А також контролювання злакових бур’янів грамініцидами та інсектицидами , що чутливі до високого pH води.

ЕЛЕКТРОН® досліджувався у бакових сумішах з бентазон + тифенсульфурон у порівнянні зі стандартними та широко поширеними неіонними ад’ювантами, що використовуються в Україні.

Спостереження, проведене через 15 днів після внесення виявило більшість сильних рослин сої та наявну позитивну динаміку контролювання широколистих бур’янів на ділянках, де було додано ЕЛЕКТРОН® у розчин для обприскування.

ЛОБОДУ КРАЩЕ КОНТРОЛЮВАТИ З ЕЛЕКТРОН®

Результати випробувань контролювання широколистих бур’янів (Chenopodium spp. Amaranthus spp. Capsella spp.) у посівах сої з використанням бентазону + тифенсульфарону + ЕЛЕКТРОН® свідчать про значно підвищену ефективність.

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, 2016 р.

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, 2016 р.

РОЗРАХУНОК ВІДДАЧІ ІНВЕСТИЦІЙ „3:1“

В результаті внесення післясходових гербіцидів з ад’ювантом ЕЛЕКТРОН®, врожайність була більше в порівнянні з неіонним ПАР на 0,4 центнери на га. Вартість ЕЛЕКТРОН® (прайсова ціна) при дозуванні 0,5 л/га становить 5,25 USD з ПДВ. При приблизній ціні сої 400 USD за тону, чистий прибуток сільськогосподарського підприємства становитиме приблизно 3:1, що доводить вигідність інвестицій в інноваційні підходи захисту рослин.

Для отримання додаткової інформації про ЕЛЕКТРОН® та рекомендацій щодо використання інших ад’ювантів торгової марки Діскавері, зв’яжіться з нами.

[:ru]

ІННОВАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ. КОНТРОЛЮВАННЯ ШИРОКОЛИСТНИХ БУР’ЯНІВ. 

Післясходове внесення гербіцидів на посівах сої

ЕЛЕКТРОН® … боротьба навіть зі складними бур’янами та шкідниками стає легкою…

ЕЛЕКТРОН® це новітній ад’ювант для більш ефективної боротьби з широколистими бур’янами з гербіцидами на основі сульфанілмочевини, бентазону, МСРА, 2,4Д гербіцидів. А також контролювання злакових бур’янів грамініцидами та інсектицидами , що чутливі до високого pH води.

ЕЛЕКТРОН® досліджувався у бакових сумішах з бентазон + тифенсульфурон у порівнянні зі стандартними та широко поширеними неіонними ад’ювантами, що використовуються в Україні.

Спостереження, проведене через 15 днів після внесення виявило більшість сильних рослин сої та наявну позитивну динаміку контролювання широколистих бур’янів на ділянках, де було додано ЕЛЕКТРОН® у розчин для обприскування.

ЛОБОДУ КРАЩЕ КОНТРОЛЮВАТИ З ЕЛЕКТРОН®

Результати випробувань контролювання широколистих бур’янів (Chenopodium spp. Amaranthus spp. Capsella spp.) у посівах сої з використанням бентазону + тифенсульфарону + ЕЛЕКТРОН® свідчать про значно підвищену ефективність.

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, 2016 р.

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, 2016 р.

РОЗРАХУНОК ВІДДАЧІ ІНВЕСТИЦІЙ „3:1“

В результаті внесення післясходових гербіцидів з ад’ювантом ЕЛЕКТРОН®, врожайність була більше в порівнянні з неіонним ПАР на 0,4 центнери на га. Вартість ЕЛЕКТРОН® (прайсова ціна) при дозуванні 0,5 л/га становить 5,25 USD з ПДВ. При приблизній ціні сої 400 USD за тону, чистий прибуток сільськогосподарського підприємства становитиме приблизно 3:1, що доводить вигідність інвестицій в інноваційні підходи захисту рослин.

Для отримання додаткової інформації про ЕЛЕКТРОН® та рекомендацій щодо використання інших ад’ювантів торгової марки Діскавері, зв’яжіться з нами.

[:en]

In 2016, the first year breakthrough performance DISCOVERY® adjuvants sales in Ukraine, Agrinova Solutions, LLC as an importer and distributor has arranged a range of field trails as per EPPO standards.
The well documented DISCOVERY® adjuvants performance differenciates those innovative products from other market offerings also in Ukraine. DISCOVERY® adjuvants reduce crop protection products application risks via improvement of spray water itself and wide range functionality activities on plants and ground surfaces.

INNOVATION DELIVERS BETTER WEED CONTROL  
Post-em herbicides application in soya

Post-em broad weeds control in soya is dominated by application of herbicides containg a.i. bentazone and thifensulfuron.  To achieve good weed control attention must be paid to spray timing with respect to both crop and weed growth stageTThe broad leaved weeds spectrum is dominated by difficult to control weeds like Chenopodium spp., Amaranthus spp., Polygonacea spp. ect. The poor and unsatisfactory control of those weeds means yield/ha and profit/ha losses in profitable crop like soya.

ELECTRON™… even difficult weeds and pests control is simple… ELECTRON™ is an innovative adjuvant for better control of broad leaves weeds by sulfonylureas, bentazone and phenoxyacid herbicides, grasses weeds control by “fop and dim” herbicides and pH prone insecticides.
ELECTRON™  was tested in tank-mix with a.i. bentazone + thifensulfuron  in comparison with a standard and widely used non-ionic adjuvant Ukraine. The observations 15 days after applcation has already indicated promising improvements in broad leave weeds control in addition to vigours soya plan ts on plots where  was applied with spray solution.

BETTER „CHEAL“ CONTROL WITH ELECTRON™

Summary from trails on broad leaves weeds (Chenopodium spp. Amaranthus spp. Capsella spp.) control in soya with bentazone + thifensulfuron + ELECTRON™ shows solid performance in difficult weeds control situations.

PROVEN RETURN OF INVESTMENT „3:1“
The average yield reponxse to post-em herbicides applications with ELECTRON™ was about 0,04 t/ha higher then treatments with a standard non-ionic adjuvant. The trials proved ELECTON™ profitablity in use in soya with the net return (RoI) higher than 3:1.
ELECTRON™ cost (recommended price) at 0,5 l/ ha is about 5,25 USD incl. VAT is a good return investment opportunity for any profit improvements looking farm enterprise.

For more information about  and other DISCOVERY® adjuvant recommendation and use contact us.

 [:]