База знань

Якість води та ефективність обприскування

Якість води суттєво впливає на результати обприскування, незважаючи на те, що сучасні виробники засобів захисту рослин ретельно додержуються високих стандартів якості продукції.

Виробництво, пакування та доставка на ринок засобів захисту рослин жорстко контролюється; сучасна сільськогосподарська техніка розробляється та виробляється так, щоб забезпечувати якісний результат та ефективність обробки.

Втім, вода для обприскування складає 95% об’єма робочого розчину розпилювача, а отже відрегульована взаємодія між препаратом засобу захисту рослин та водою для обприскування суттєво впливає на кінцевий результат обробки.

Основні складові якості води, що впливають на результати пестицидних обробок – це:

  • pH (пестициди розробляються та формулюються для нейтральної або слабокислотної води, в якій пестициди дають найкращий результат)
  • жорсткість (жорсткість води визначається кількістю катионів кальція (Ca ++) , натрія (Na +) , магнія (Mg ++), калія (K +) та заліза (Fe ++/+++) та може спричинити суттєве зниження ефективності пестицидів, чуттєвих до жорсткої води, наприклад гліфосатів)
  • лужність (лужність визначається рівнем карбонатів та бікарбонатів у воді)
  • мутність (мутність води обумовлена змістом у воді дрібнодисперсних домішок у змуленому стані – нерозчинних або колоїдних частинок різного походження – які можуть істотно знизити ефективність гербіцидів, наприклад гліфосатів)

Сервіс аналізу води

Аналіз води пропонується покупцям Компаньон Голд®. Зразки води, що вкористовується для обробки, збираються та передаютсья в обрану спеціалізовану лабораторію.

Результати аналізу води є основою для складання індивідуальних рекомендацій щодо норми внесення Компаньон Голд® з метою оптимізації витрат та отримання найбільш ефективного результата.

Аналіз води для обприскування надається сертифікованою лабораторією (……….). Протокол результатів аналізу, включаючи показники загального рівня потенціально можливого зниження активності д.р. гліфосата, надається разом з рекомендацією норми внесення Компаньон Голд®.

Зробіть аналіз води до початку обробки!

Перевірте зразки води на жорсткість прямо зараз!

Menu