База знань

Якість води та ефективність обприскування

Якість води суттєво впливає на результати обприскування, незважаючи на те, що сучасні виробники засобів захисту рослин ретельно додержуються високих стандартів якості продукції.

Виробництво, пакування та доставка на ринок засобів захисту рослин жорстко контролюється; сучасна сільськогосподарська техніка розробляється та виробляється так, щоб забезпечувати якісний результат та ефективність обробки.

Втім, вода для обприскування складає 95% об’єма робочого розчину розпилювача, а отже відрегульована взаємодія між препаратом засобу захисту рослин та водою для обприскування суттєво впливає на кінцевий результат обробки.

Основні складові якості води, що впливають на результати пестицидних обробок – це:

  • pH (пестициди розробляються та формулюються для нейтральної або слабокислотної води, в якій пестициди дають найкращий результат)
  • жорсткість (жорсткість води визначається кількістю катионів кальція (Ca ++) , натрія (Na +) , магнія (Mg ++), калія (K +) та заліза (Fe ++/+++) та може спричинити суттєве зниження ефективності пестицидів, чуттєвих до жорсткої води, наприклад гліфосатів)
  • лужність (лужність визначається рівнем карбонатів та бікарбонатів у воді)
  • мутність (мутність води обумовлена змістом у воді дрібнодисперсних домішок у змуленому стані – нерозчинних або колоїдних частинок різного походження – які можуть істотно знизити ефективність гербіцидів, наприклад гліфосатів)

Сервіс аналізу води

Аналіз води пропонується покупцям Компаньон Голд®. Зразки води, що вкористовується для обробки, збираються та передаютсья в обрану спеціалізовану лабораторію.

Результати аналізу води є основою для складання індивідуальних рекомендацій щодо норми внесення Компаньон Голд® з метою оптимізації витрат та отримання найбільш ефективного результата.

Аналіз води для обприскування надається сертифікованою лабораторією (……….). Протокол результатів аналізу, включаючи показники загального рівня потенціально можливого зниження активності д.р. гліфосата, надається разом з рекомендацією норми внесення Компаньон Голд®.

Зробіть аналіз води до початку обробки!

Перевірте зразки води на жорсткість прямо зараз!

Чи можна знизити норму внесення гліфосата, якщо додати в бак розпилювача ад’ювант Компаньон Голд®?
Чому Велосіті Макс® дає можливість проводити обробку зернових фунгіцидами за умов витрат робочої рідини 100 л/га?
Як визначити точну норму внесення Ремікс® в діапазоні від 0,2 л/га до 0,4 л/га при його внесенні разом з ґрунтовими гербіцидами?
Чи можуть ад’юванти Discovery® посилити контроль лободи (Chenopodium album) та інших бур’янів в порівнянні з неіонними та органосилікатними ад’ювантами при додаванні в бакову суміш з бентазоном + тифенсульфуроном
Чому заміна неіонних ад’ювантів на Роллер® в бакових сумішах з гербіцидами класу сульфонілсечовини дасть кращі результати обробки зернових?
Чому заміна дешевого карбаміда (сечовини) на дорогий Компаньон Голд® дасть кращі результати?
Чи можна знизити норму внесення гліфосата, якщо додати в бак розпилювача ад’ювант Компаньон Голд®?

Додавання Компаньон Голд® першим в бак розпилювача регулює якість води в робочому розчині та посилює контроль бур’янів, оскільки виключається проблема піноутворення під час приготування робочої суміші; функція контроля зносу зменшує втрати робочого розчину під час обробки; знижується рівень випаровування, що посилює проникнення пестициду в лисове тканину рослини.

Для визначення норми внесення гліфосата рекомендується дотримуватися інструкції виробника, що зазначена на етикетці продукта!

Чому Велосіті Макс® дає можливість проводити обробку зернових фунгіцидами за умов витрат робочої рідини 100 л/га?

Велосіті Макс® – унікальна та досконало випробувана суміш різних типів ад’ювантів, які є ідеальним партнером системних фунгіцидів для обробки зернових. Велосіті Макс® знижує типові ризики (слабкий контроль хвороб та втрати врожаю, що виникають в результаті недостатнього зволоження, малої площини покриття листа фунгіцидом, недостатнього проникнення та випаровування фунгіцида з поверхні листа) за умов фунгіцидної обробки зернових з об’ємом рабочої рідини нижче, ніж прийняті 200 л/га.

Як визначити точну норму внесення Ремікс® в діапазоні від 0,2 л/га до 0,4 л/га при його внесенні разом з ґрунтовими гербіцидами?

The higher application rate is used in adhere application conditions when REMIIX® functionalities (spray drift control to prevent herbicides losses, uniform soil surface deposition to improve weeds control and adsorption in an active soil layer to reduce risks of phytotoxicity) are even important for satisfactory spray results.

Чи можуть ад’юванти Discovery® посилити контроль лободи (Chenopodium album) та інших бур’янів в порівнянні з неіонними та органосилікатними ад’ювантами при додаванні в бакову суміш з бентазоном + тифенсульфуроном

Найновіший продукт в родині ад’ювантів Discovery® – Електрон™ – рекомендується до внесення з сумішшю бентазон +тифенсульфурон при нормі внесення 0,5 л/га. Досліди 2016 г. показали кращі результати контролю бур’янів та кращу селективність Електрон™ в посівах сої.

Чому заміна неіонних ад’ювантів на Роллер® в бакових сумішах з гербіцидами класу сульфонілсечовини дасть кращі результати обробки зернових?

Роллер® є сумішшю декількох компонентів, які покращують зволоженя та росповсюдженя розчину пестицида по листу, а також, завдяки зволожуючій дії, знижує ризик випаровування пестицида з поверхні листа. Останні данні дослідів підтверджують кращі результати Роллер® в порівнянні з неіонними ад’ювантами по всіх показниках ефективності.

Чому заміна дешевого карбаміда (сечовини) на дорогий Компаньон Голд® дасть кращі результати?

Додавання карбаміда (сечовини) в бакову суміш є простою та поширеною практикою покращення поганої якості води в робочому розчині. Компаньон Голд® є унікальним продуктом подвійної дії, який спрямований на зниження деактивації гліфосатів в результаті застосування їх у сумішах з жорсткою водою, що перенасичена катіонами кальція (Ca), магнія (Mg), натрія (Na), калія (K) та  заліза (Fe).

Додатковим ефектом Компаньон Голд® є його дія як pH-буфера, антиспінювача, контроль зносу робочого розчину та втрат пестицида під час обробки та мінімалізація випаровування пестицида з поверхні листа – що, у сукупності, стає кращим вибором в порівнянні з додатковою вартістю обробки/га.

Однозначною рекомендацією є порівняти на практиці ці два рішення та визначитися із власними висновками щодо ефективності та повернення вкладених коштів.

Menu