[:ua]
[rev_slider_vc alias=”legumes_ua”]
BBCH XXX

Компаньон Голд®

Прискорення та підвищення якості дії гліфосатів; мінімізація втрат робочого розчину в результаті зносуДізнатися більше про переваги Компаньон Голд »
BBCH XXX

Ремікс®

Кращий контроль бур’янів та зменшення ризиків фітотоксичності при обробці гербіцидами ґрунтової дії; мінімізація втрат робочого розчину в результаті зносуДізнатися більше про переваги Ремікс »
BBCH XXX

ЕлектронTM

Кращий контроль  бур’янів в баковій суміші з бентазон + тифенсульфуронДізнатися більше про переваги Електрон »
BBCH XXX

ЕлектронTM

Кращий контроль злакових бур’янів грамініцидами (“ФОПи, ДІМи”)Дізнатися більше про переваги Електрон »
BBCH XXX

Велосіті Макс®

Прискорення та підвищення якості обробки системними фунгіцидамиДізнатися більше про переваги Велосіті Макс »
BBCH XXX

Компаньон Голд®

Підвищення ефективності дії гліфосатів; якісне склеювання стручків; мінімізація втрат робочого розчину в результаті зносуДізнатися більше про переваги Компаньон Голд »

Для детальної інформації про використання ад’ювантів Discovery® в системах захисту бобових

Наш співробітник відповість на Ваш запит у найближчий час!

[:ru]
[rev_slider_vc alias=”legumes_ru”]
BBCH XXX

Компаньон Голд®

Ускорение и повышение качества действия глифосатов; минимизация потерь рабочего раствора в результате сносаУзнать больше о преимуществах Компаньон Голд »
BBCH XXX

Ремикс®

Лучший контроль сорняков и снижение рисков фитотоксичности при обработке почвенными гербицидами; минимизация потерь рабочего раствора в результате сносаУзнать больше о преимуществах Ремикс »
BBCH XXX

ЭлектронTM

Лучший контроль сорняков в баковой смеси с бентазон + тифенсульфуронУзнать больше о преимуществах Электрон »
BBCH XXX

ЭлектронTM

Лучший контроль злаковых сорняков граминицидами (“ФОП и ДИМ”)Узнать больше о преимуществах Электрон »
BBCH XXX

Велосити Макс®

Ускорение и повышение качества обработки системными фунгицидамиУзнать больше о преимуществах Велосити Макс »
BBCH XXX

Компаньон Голд®

Повышение эффективности действия глифосатов; качественое склеивание стручков; минимизация потерь рабочего раствора в результате сносаУзнать больше о преимуществах Компаньон Голд »

Для подробной информации об использовании адъювантов Discovery® в системах защиты бобовых

Наш сотрудник ответит на Ваш запрос в ближайшее время!

[:en]
[rev_slider_vc alias=”soya_eng”]
BBCH XXX

Companion Gold®

Better glyphosates efficacy, and less drift lossesLearn more about Companion Gold benefits »
BBCH XXX

Remix®

Better efficacy, lower phytoxicty risks of soil herbicides and less drift lossesLearn more about Remix benefits »
BBCH XXX

ElectronTM

Better weeds control by bentazone + thifensulfuron Tank – MixLearn more about Electron benefits »
BBCH XXX

ElectronTM

Better grass weeds control by graminicidesLearn more about Electron benefits »
BBCH XXX

Velocity Maxx®

Accelerator of systemic fungicides efficiencyLearn more about Velocity Maxx benefits »
BBCH XXX

Companion Gold®

Better glyphosates efficacy, good pods sealant and less drift lossesLearn more about Campanion Gold benefits »

For more information on Discovery® adjuvants use in Legumes spray program

Your inquiry will be answered shortly by our staff!

[:]