[:ua]

Роллер®

Роллер® – це інноваційний ад’ювант для покращеного контролю бур’янів гербіцидами на основі сульфонілсечовин та більш ефективного контакту фунгіцидів з рослиною завдяки кращому змочуванню поверхні рослини, більш рівномірному розподілу робочої рідини по листовій поверхні та зволожуючій дії.
[interactive_banner banner_image=”id^7171|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/Роллер-схема_укр.jpg|caption^null|alt^roller-functionality-scheme|title^Роллер схема_укр|description^null” banner_style=”style13″ banner_overlay_bg_color=”rgba(255,255,255,0.04)”]

Електрон™

Електрон™ – це інноваційний ад’ювант для покращеного контролю двудольних бур’янів гербіцидами класу сульфонілсечовин, бентазона та феноксікислоти, та контролю злаковых бур’янів грамініцидами (ФОП та ДІМ гербіцидами), а також посилення ефективності інсектицидів, чутливих до рівня кислотності (pH) води.
[us_single_image image=”8864″ onclick=”lightbox”]

Велосіті Макс®

Велосіті Макс® – це інноваційний ад’ювант, спеціально розроблений для підвищення ефективності системних фунгіцидних обробок. Велосіті Макс® покращує рівномірність покриття оброблюваної поверхні, її змочування, сприяє прискореному та більш повному проникненню діючих речовин та зволоженню рослини.
[ult_hotspot main_img=”id^5997|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/Velocity-leaf-image.jpg|caption^null|alt^null|title^Transcend image|description^null”][ult_hotspot_items icon=”Defaults-tint” icon_size=”25″ icon_color=”#003bd1″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#ebab00″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”350″ icon_border_spacing=”35″ tooltip_custom_color=”#003bd1″ tooltip_custom_bg_color=”#ffffff” tooltip_width=”200″ tooltip_animation=”glow” tooltip_continuous_animation=”glow” glow_color=”#ebab00″ hotspot_position=”32.959980867346935,56.28517823639775″ tooltip_custom_border_size=”border-style:solid;|border-width:3px;border-radius:3px;|border-color:#399d13;” tooltip_padding=”padding-top:5px;padding-right:5px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;”]Фунгіцид + Велосіті Макс®[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-tint” icon_size=”20″ icon_color=”#003bd1″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#ebab00″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”200″ icon_border_spacing=”20″ tooltip_custom_color=”#003bd1″ tooltip_custom_bg_color=”#ffffff” tooltip_width=”100″ tooltip_animation=”glow” hotspot_position=”22.1500318877551,30.393996247654787″ tooltip_custom_border_size=”border-style:solid;|border-width:3px;border-radius:3px;|border-color:#399d13;” tooltip_padding=”padding-top:1%;padding-right:1%;padding-bottom:1%;padding-left:1%;”]

Фунгіцид

[/ult_hotspot_items][/ult_hotspot]

Ремікс®

Ремікс® – це інноваційний ад’ювант для більш ефективного та надійного внесення ґрунтових гербіцидів та покращенного гербіцидного контролю бур’янів в посівах основних сільськогосподарських культур звдяки мінімізації втрат робочого розчину в результаті зносу, рівномірному розподілу робочого розчину по поверхні ґрунту, а також прискореному та більш повному проникненню діючої речовини у верхні слої ґрунту.
[interactive_banner banner_image=”id^5996|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/SOIL_SPRAY_REVISED.jpg|caption^null|alt^null|title^SOIL_SPRAY_REVISED|description^null” banner_style=”style13″ banner_overlay_bg_color=”rgba(255,255,255,0.04)”]

Компаньон Голд®

Компаньйон Голд® – це багатофункціональний ад’ювант, що покращує якість води в робочому розчині та  ефективність обприскування завдяки pH-стабілізації, кондиціюванню води, антиспінюванню, зменшенню втрати ЗЗР внаслідок зносу , зволоженню листової поверхні, уповільненню випаровування ЗЗР з листової поверхні, склеюванню та десикації (склеювач стручків ріпака та десикант соняшника).
[interactive_banner banner_image=”id^5993|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/CompanionGold_multifunctional-adjuvant.jpg|caption^null|alt^null|title^CompanionGold_multifunctional adjuvant|description^null” banner_style=”style13″ banner_overlay_bg_color=”rgba(255,255,255,0.04)”]

Для детальної інформації про використання ад’ювантів Discovery® в системах захисту культур

Наш співробітник відповість на Ваш запит у найближчий час!

[:ru]

Роллер®

Роллер® – это инновационный адъювант, который улучшает контроль сорняков гербицидами на основе сульфонилмочевины и повышает эффективность контакта фунгицидов с растением благодаря лучшему смачиванию поверхности растения, более равномерному распределению рабочей жидкости по листовой поверхности и увлажняющему действию.
[interactive_banner banner_image=”id^7171|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/Роллер-схема_укр.jpg|caption^null|alt^roller-functionality-scheme|title^Роллер схема_укр|description^null” banner_style=”style13″ banner_overlay_bg_color=”rgba(255,255,255,0.04)”]

Электрон™

Электрон™ – это инновационный адъювант для улучшения контроля двудольных сорняков гербицидами на основе сульфонилмочевины, бентазона та феноксикислоты, и контроля злаковых сорняков граминицидами (ФОП и ДИМ гербицидами), а также усиления эффективности инсектицидов, чувствительных к уровню кислотности (pH) воды.
[us_single_image image=”8849″ onclick=”lightbox”]

Велосити Макс®

Велосити Макс® – это инновационный адъювант, специально разработанный для усиления эффективности системных фунгицидных обработок. Велосити Макс® улучшает качество фунгицидной обработки благодаря лучшему смачиваню поверхности листа, более однородному распределеню рабочего раствора по опрыскиваемой поверхности, более глубокому проникновению препарата в растение, увлажняющему действию.
[ult_hotspot main_img=”id^5997|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/Velocity-leaf-image.jpg|caption^null|alt^null|title^Transcend image|description^null”][ult_hotspot_items icon=”Defaults-tint” icon_size=”25″ icon_color=”#003bd1″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#ebab00″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”350″ icon_border_spacing=”35″ tooltip_custom_color=”#003bd1″ tooltip_custom_bg_color=”#ffffff” tooltip_width=”200″ tooltip_animation=”glow” tooltip_continuous_animation=”glow” glow_color=”#ebab00″ hotspot_position=”34.283322704081634,55.53470919324578″ tooltip_custom_border_size=”border-style:solid;|border-width:3px;border-radius:3px;|border-color:#399d13;” tooltip_padding=”padding-top:2%;padding-right:2%;padding-bottom:2%;padding-left:2%;”]Фунгицид+Велосити Макс®[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-tint” icon_size=”20″ icon_color=”#003bd1″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#ebab00″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”200″ icon_border_spacing=”20″ tooltip_custom_color=”#003bd1″ tooltip_custom_bg_color=”#ffffff” tooltip_width=”100″ tooltip_animation=”glow” hotspot_position=”22.17793367346939,30.0187617260788″ tooltip_custom_border_size=”border-style:solid;|border-width:3px;border-radius:3px;|border-color:#399d13;” tooltip_padding=”padding-top:1%;padding-right:1%;padding-bottom:1%;padding-left:1%;”]

Фунгицид

[/ult_hotspot_items][/ult_hotspot]

Ремикс®

Ремикс® – это инновационный адъювант для более эффективного и надежного внесения почвенных гербицидов и улучшенного гербицидного контроля сорняков в посевах основных сельскохозяйственных культур благодаря уменьшению сноса рабочего раствора, равномерному распределению рабочего раствора по поверхности почвы, ускоренному и более полному проникновению действующего вещества в верхний слой почвы.
[interactive_banner banner_image=”id^5996|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/SOIL_SPRAY_REVISED.jpg|caption^null|alt^null|title^SOIL_SPRAY_REVISED|description^null” banner_style=”style13″ banner_overlay_bg_color=”rgba(255,255,255,0.04)”]

Компаньон Голд®

Компаньон Голд® – это многофункциональный адъювант, который улучшает качество воды в рабочем растворе и эффективность опрыскивания благодаря pH-стабилизации, кондиционированию воды, антивспениванию, уменьшению потерь пестицидов в результате сноса, увлажнению листовой поверхности, замедлению испарения пестицида с поверхности листа, склеиванию и десикации (склеиватель стручков рапса и десикант подсолнечника).
[interactive_banner banner_image=”id^5993|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/CompanionGold_multifunctional-adjuvant.jpg|caption^null|alt^null|title^CompanionGold_multifunctional adjuvant|description^null” banner_style=”style13″ banner_overlay_bg_color=”rgba(255,255,255,0.04)”]

Для подробной информации об использовании адъювантов Discovery® в системах защиты культур

Наш сотрудник ответит на Ваш запрос в ближайшее время!

[:en]

Roller®

Roller® is an innovative adjuvant for improved weeds control by sulfonylureas herbicides and also better contact fungicides efficiency by  wetting, spreading and humectant functionalities.
[interactive_banner banner_image=”id^5995|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/roller.jpg|caption^null|alt^null|title^roller|description^null” banner_style=”style13″ banner_overlay_bg_color=”rgba(255,255,255,0.04)”]

Electron™

Electron™ is an innovative adjuvant for better control of broad leaves weeds by sulfonylureas, bentazone and phenoxyacid herbicides, grasses weeds control by “fop and dim” herbicides and pH prone insecticides.
[us_single_image image=”6054″ onclick=”lightbox”]

Velocity Maxx®

Velocity Maxx® is an innovative adjuvant especially designed to accelerate efficiency of systemic fungicides treatment. Velocity Maxx® improves the properties of the spray solution, accelerates penetration into plants and increases the biological efficacy of fungicides with systemic effect via wetting, spreading, penetration and humectant functionalities.
[ult_hotspot main_img=”id^5997|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/Velocity-leaf-image.jpg|caption^null|alt^null|title^Transcend image|description^null”][ult_hotspot_items icon=”Defaults-tint” icon_size=”25″ icon_color=”#003bd1″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#ebab00″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”350″ icon_border_spacing=”35″ tooltip_custom_color=”#003bd1″ tooltip_custom_bg_color=”#ffffff” tooltip_width=”200″ tooltip_animation=”glow” tooltip_continuous_animation=”glow” glow_color=”#ebab00″ hotspot_position=”33.262914540816325,55.53470919324578″ tooltip_custom_border_size=”border-style:solid;|border-width:3px;border-radius:3px;|border-color:#399d13;” tooltip_padding=”padding-top:5%;padding-right:5%;padding-bottom:5%;padding-left:5%;”]Fungicide + Velocity Maxx®[/ult_hotspot_items][ult_hotspot_items icon=”Defaults-tint” icon_size=”20″ icon_color=”#003bd1″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#ebab00″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”200″ icon_border_spacing=”20″ tooltip_custom_color=”#003bd1″ tooltip_custom_bg_color=”#ffffff” tooltip_width=”100″ tooltip_animation=”glow” hotspot_position=”21.90688775510204,29.643527204502814″ tooltip_custom_border_size=”border-style:solid;|border-width:3px;border-radius:3px;|border-color:#399d13;” tooltip_padding=”padding-top:1%;padding-right:1%;padding-bottom:1%;padding-left:1%;”]

Fungicide

[/ult_hotspot_items][/ult_hotspot]

Remix®

Remix® is an innovative adjuvant for better and more reliable soil residual herbicides application and improved weeds control in the wide range of important crops by application drifts reduction, uniform coverage of soil surface and increased adsorption of the active ingrediences by soil particles
[interactive_banner banner_image=”id^5996|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/SOIL_SPRAY_REVISED.jpg|caption^null|alt^null|title^SOIL_SPRAY_REVISED|description^null” banner_style=”style13″ banner_overlay_bg_color=”rgba(255,255,255,0.04)”]

Companion Gold®

Companion Gold® is a multifunctional adjuvant to improve spray water quality and application efficiency by pH buferring, water conditioning, anti-foaming, drift losses reduction, surface humectification, lower evaporation from leaves surface and sealant (OSR pods and sunflower dics).
[interactive_banner banner_image=”id^5993|url^http://www.www.adjuvants.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/CompanionGold_multifunctional-adjuvant.jpg|caption^null|alt^null|title^CompanionGold_multifunctional adjuvant|description^null” banner_style=”style13″ banner_overlay_bg_color=”rgba(255,255,255,0.04)”]

For more information on Discovery® adjuvants use in crop protection spray programs

Your inquiry will be answered shortly by our staff!

[:]