[:ua]
[rev_slider_vc alias=”sunflower_ua”]
BBCH XXX

Компаньон Голд®

Прискорення та підвищення якості дії гліфосатів; мінімізація втрат робочого розчину в результаті зносуДізнатися більше про переваги Компаньон Голд »
BBCH XXX

Ремікс®

Кращий контроль бур’янів, зменшення ризиків фітотоксичності при обробці гербіцидами ґрунтової дії, мінімізація втрат робочого розчину в результаті зносуДізнатися більше про переваги Ремікс »
BBCH XXX

Роллер®

Краще контролювання бур’янів гербіцидами на основі трибенурон-метилуДізнатися більше про переваги Роллер »
BBCH XXX

ЕлектронTM

Кращий контроль злакових бур’янів грамініцидами (“ФОПи, ДІМи”)Дізнатися більше про переваги Електрон »
BBCH XXX

Велосіті Макс®

Прискорення та підвищення якості обробки системними фунгіцидамиДізнатися більше про переваги Велосіті Макс »
BBCH XXX

Компаньон Голд®

Підвищення якості десикації гліфосатами чи дикватами, мінімізація втрат насіння та зменшення втрат робочого розчину в результаті зносуДізнатися більше про переваги Компаньон Голд »

Для детальної інформації про використання ад’ювантів Discovery® в системах захисту соняшника

Наш співробітник відповість на Ваш запит у найближчий час!

[:ru]
[rev_slider_vc alias=”sunflower_ru”]
BBCH XXX

Компаньон Голд®

Ускорение и повышение качества действия глифосатов; минимизация потерь рабочего раствора в результате сносаУзнать больше о преимуществах Компаньон Голд »
BBCH XXX

Ремикс®

Лучший контроль сорняков, снижение рисков фитотоксичности при обработке почвенными гербицидами; минимизация потерь рабочего раствора в результате сносаУзнать больше о преимуществах Ремикс »
BBCH XXX

Роллер®

Лучший контроль сорняков гербицидами на основе трибенурон-метилаУзнать больше о преимуществах Роллер »
BBCH XXX

ЭлектронTM

Лучший контроль злаковых сорняков граминицидами (“ФОП и ДИМ”)Узнать больше о преимуществах Электрон »
BBCH XXX

Велосити Макс®

Ускорение и повышение качества обработки системными фунгицидамиУзнать больше о преимуществах Велосити Макс »
BBCH XXX

Компаньон Голд®

Повышение качества десикации глифосатами или дикватами, минимизация потерь семян и уменьшение потерь рабочего раствора результате сносаУзнать больше о преимуществах Компаньон Голд »

Для подробной информации об использовании адъювантов Discovery® в системах защиты подсолнечника

Наш сотрудник ответит на Ваш запрос в ближайшее время!

[:en]
[rev_slider_vc alias=”sunflower_eng”]
BBCH XXX

Companion Gold®

Better glyphosates efficacy and less drift lossesLearn more about Companion Gold benefits »
BBCH XXX

Remix®

Better efficacy, lower phytoxicty risks of soil herbicides and less drift lossesLearn more about Remix benefits »
BBCH XXX

Roller®

Better tribenuron efficacyLearn more about Roller benefits »
BBCH XXX

ElectronTM

Better grass weeds control by graminicidesLearn more about Electron benefits »
BBCH XXX

Velocity Maxx®

Accelerator of systemic fungicides efficiencyLearn more about Velocity Maxx benefits »
BBCH XXX

Companion Gold®

Better glyphosates or diquate efficacy, less volunteers seeds and drift lossesLearn more about Campanion Gold benefits »

For more information on Discovery® adjuvants use in Sunflower spray program

Your inquiry will be answered shortly by our staff!

[:]