Буферизатор pH

Високий рівень pН в робочому розчині та ґрунтових водах може призвести до швидкого розкладання (лужного гідролізу) діючої речовини, знижуючи ефективність та час дії пестициду. Інферно, Темпест оптимізуютьують рівень pН до 4-6,5 та запобігають цьому. Рівень pН від 4 до 6,5 є оптимальним для засвоєння багатьох пестицидів, тож ефективність їхньої дії підвищується.