Талісман

Високоефективне неорганічне добриво-біостимулятор

з широким комплексом макро- і мікро- елементів

для позакореневого живлення

Оптимізує КІЛЬКІСТЬ ВРОЖАЇВ та ЯКІСТЬ сільськогосподарської продукції

Активує здатність рослини до фотосинтезу

Прискорює фізіологічний обмін речовин рослини

Знижує негативний вплив стресових факторів на рослинний організм через навколишній стрес посівів (посуха, перезволоження, холод) або внутрішньоклітинний стрес (в результаті швидкого росту)

Листове добриво-біостимулятор ТАЛІСМАН містить унікальну, збалансовану за механізмом дії суміш 5 неорганічних біостимуляторів та комбінацію широкого спектру елементів живлення – макроелементів (N, P, K, Mg) та мікроелементів (B, Cu, Mn, Mo, Zn). Талісман впливає на фізіологію рослини, активуючи механізми кращого засвоєння нею елементів живлення, та швидкого відновлення після впливу екологічних стресогенних факторів.

Стимулює і живить. Захищає потенціал рослини. Збільшує врожайність.

З ТАЛІСМАН ми живимо і стимулюємо рослину одночасно і таким чином зберігаємо потенціал урожайності, незважаючи на ситуації негативного впливу чинників довкілля під час вегетації рослини.

Зменшеншує пошкодження аміаком (пожовтіння)

Збільшує вміст хлорофілу (+ 17%)

Збільшує розмір і масу коріння (20%)

Збільшення надземної маси (26%)

Ефективне позакореневе живлення з швидкою реакцією

Нормалізація індексу NDVI

Прискорення регенерації рослин

Є питання?

Ми відправимо Вам результати дослідів Талісман в різних країнах

Норма витрати: Здорові рослини – 1.5-3 л/га; за умов стресу – 2.5-3 л/га

Культури: Широкий спектр с-г культур

Склад: Біостимулятори
підолева кислота, запатентована технологія поглинання R100 та диметилсульфон в комбінації із збалансованим набором легкодоступних поживних речовин

Пакування: 10 л; 1000 л

Рекомендації щодо застосування: Завжди додавати у бак ОСТАННІМ, після того, як гербіцид повністю розчинився в баковій суміші.

Ціна 489 грн./л*

* Вартість препарату вказана у гривнях за курсом НБУ станом на 01.02.2021. Вартість препарату 17,47 дол./1л з ПДВ.

Загальний азот (N)

140 г/л

11.8 %

Оксид фосфору (P2O5)

70 г/л

6,1 %

Оксид калію (K2O)

71 г/л

6.2 %

Оксид магнію (MgO)

2,0 г/л

0,164 %

Триоксид сірки (SO3)

0.525 %

Бор (B)

300 мг/л

0.025 %

Мідь (Cu)

600 мг/л

0.05 %

Марганець (Mn)

600 мг/л

0.05 %

Цинк (Zn)

600 мг/л

0.05 %

Молібден (Mo)

60 мг/л

0.005 %

Підолева кислота

40 г/л

Британська запатентована біотехнологія поглинання R100

Диметилсульфон

10 г/л

Підолева кислота

Підолева (піроглутамінова) кислота  є центральним сигнальним компонентом  функціонування азотного циклу.

Британська запатентована біотехнологія поглинання R100

R100 – це запатентована комбінацію трьох біостимуляторів: 2 двозаміщених сполук сечовини (DPU) та гамма-поліглутамінової кислоти (PGA).

R100 є комплементарним біостимулятором до підолевої кислоти, яка в першу чергу сприяє засвоєнню азоту і стимулює утворення амінокислот та, відповідно, білків.

  • DPU (1,3-дифенілсечовина) стимулює синтез цитокінінів в тканинах, активізує поділ клітин та ростові процеси рослини.
  • γ-PGA (гамма-поліглутамінова кислота) зв’язується з катіонами і покращує надходження катіонних поживних речовин (магній, молібден, залізо тощо), а також і помітно підвищує вміст хлорофілу.

збільшити схему

Диметилсульфон

Диметилсульфон є унікальним засобом для підвищення надходження сірки шляхом позакореневого підживлення, що посилює ферментативну активність і, як наслідок, вироблення білків рослинами.

збільшити презентацію

Талісман: NDVI Озима пшениця

NDVI= Нормалізований диференційний вегетаційний індекс

17. 5. 2019 – перед обробітком vs 3. 6. 2019 – через 16 днів після обробітку (Талісман, 3 л/га)

Талісман: NDVI Кукурудза

NDVI= Нормалізований диференційний вегетаційний індекс

20. 6. 2019 – початковий стан vs 28. 6. 2019 – через 8 днів після обробітку (Талісман, 3 л/га)

У 50 незалежних випробуваннях, проведених науково- дослідними інститутами і дослідними компаніями, середній ріст врожаїв завдяки Талісману становить +5.8%, або 5:1 повернення інвестицій

Доведено, що норма витрати підолевої кислоти визначається залежно від умов росту і розвитку культури

збільшити презентацію

збільшити презентацію